Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Ιστορία των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων


Ιστορία των Ευρωπαϊκών Συναντήσεων

1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 1983 Ελβετία
2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 1984 Ελβετία
3η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1985 Βόρεια Ιταλία
4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1986 Γαλλία
5η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1987 Ισπανία
6η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1988 Ισπανία
7η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1989 Νορβηγία
8η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1990 Αυστρία
9η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1991 Πολωνία
10η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1992 Πολωνία
11η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1993 Ιρλανδία (Μπαλιχουπαχάουν)
12η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1994 Σλοβενία
13η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1995 Τσεχία
14η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1996 Πορτογαλία
15η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1997 Ελλάδα (Πάϊκο - Κιλκίς)
16η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1998 Ρωσσία
17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση1999 Ουγγαρία (Ολική Ηλιακή Έκλειψη 11/8)
18η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2000 Ρουμανία
19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 2001 Κροατία
20η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2002 Ιταλία
21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2003 Γαλία(Πυρηνέα)
22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2004 Βουλγαρία
23η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2005 Γερμανία
24η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2006 Αγγλία
25η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2007 Βοσνία
26η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2008 Σερβία
27η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2009 Ουκρανία (Καρπάθια)
28η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2010 Φιλανδία (Λεπεβίρτα)
29η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2011 Πορτογαλία (Σάλτο)
30η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2012 Σλοβακία (Λουκοβίστια)
31η Ευρωπαϊκή Συνάντηση2013 Ελλαδα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

~*~
Νάμαστέ
Καλά να Κάνουμε Κύκλους και Συναντήσεις!
~*~